En uddannelse der handler om dig!

Det betyder, at hver enkelt kursist bliver guidet; bliver støttet med gode og dybe redskaber, der giver mulighed for at navigere rundt på værdig vis i eget liv.

 

 

//www.haandenpaahjertet.dk/da/wp-content/uploads/dreamstime_s_65060043.jpg

 

Ved uddannelse til healer/clairvoyant vil du opnå en skærpelse af dine kreative sanser samt skabe ro og balance i dit liv. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som behandler/rådgiver.

Måske ønsker du ikke at blive behandler/rådgiver; måske ønsker du bare selv at kunne bestemme retningen og vejen til dine mål her i tilværelsen. Du kan eksempelvis bruge de værktøjer, som du vil tilegne dig på uddannelsen til det, som er vigtigt for dig.

Uddannelsen giver dig indsigt i hvorfor dit liv former sig, som det gør og klarhed til at se de muligheder, der er i at være det menneske du er, så din værdighed kan blive en aktiv medspiller frem for en modspiller.

Værdighed opstår og styrkes når ærlighed og samvittighed forenes.

Uddannelsen giver dig overskud til at handle på det, som er vigtigt for dig, hvor du end måtte befinde dig i dit liv på det givne tidspunkt; for hvordan kan du vide, hvad der er godt for dig eller hvilken vej du skal gå, når du ikke ved hvem du er eller hvor du kommer fra.

Uddannelsens rammer giver dig tid og ro til fordybelse, så du kan finde ind til dig selv i dit tempo.

 

Der arbejdes med følgende temaer:

Frihed – Livskvalitet – Sensitivitet – Selvtillid – Selvværd – Forløsning af følelsesmæssige blokeringer – Jordforbindelse – Balance – Ærlighed – Clairvoyance og Reiki healing.

Du vil få ny energi og glæde i dit liv. Alle mennesker er unikke og individuelle. Det er derfor vigtigt, at du finder hvad der er din unikke og individuelle styrke/egenskab.

Du vil få muligheden for at opnå en balance, der rummer accept på de ting du ikke kan ændre, modet til at ændre de ting du kan og visdommen til at se forskellen.

Hvem deltager ?

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker selv at sætte dagsordnen, tage ansvaret og derved have indflydelse på dit eget liv. Det kan være et ønske om at lave musik, skrive en bog eller arbejde som alternativ behandler (healer og clairvoyant).

Du er måske højt uddannet forretningsmand/-kvinde eller selvstændig erhvervsdrivende, der ønsker at personligheden og mennesket kunne træde i lidt stærkere karakter end stillingsbetegnelsen; eller du har bare et ønske om selvindsigt til forståelse og klarhed i eget liv – at det er dig der bestemmer.

Værktøjerne giver dig med andre ord indsigt, så du vil blive din egen coach i et liv, hvor det er dig der sætter dagsordnen til din hverdag.

 

Frihed er mange ting, men fundamentet til frihed er ens for os alle:

balance i vores liv og dermed balance i tilværelsen

Har du modet og villigheden, så har jeg værktøjerne til, at du kan forme dit liv som du ønsker. Så hvorfor begrænse dig selv og nøjes med det du kunne tænke dig, når du kan få, det du har behov for.

 

Moduler og indhold

Modul 1

Du vil på første modul få afdækket hvem du er, hvorfor du er dér, hvor du er og hvad der har fået dig der til. Det er vigtigt at opnå denne selvindsigt, da den giver dig klarhed og dermed arbejdsro til fordybelsen og din videre udvikling.

Du vil modtage indvielsen Reiki 1(Reiki, se andet sted på hjemmesiden), som er et stærkt værktøj til at understøtte selvindsigt, indre ro og er det første skridt til Healer/Clairvoyant rådgiver.

Modul 2

Du vil på andet modul finde ro og overskud så egenskaben værdighed kan/vil træde i karakter; du vil tilegne dig de værktøjer, som vil være grundlæggende for din videre udvikling af de sensitive egenskaber, som bliver afdækket i løbet af modulet.

Du vil modtage indvielse i Reiki 2, som vil styrke din intuition samt åbne for en kanal af visdom til klarhed i eget liv, og den sensitive del af din balance grundlægges.

Modul 3

Du vil på tredje modul finde balancen mellem det sensitive og det fysiske liv. Du vil opnå fortrolighed med din egen kanal til visdom.

Du vil få indsigt i hvad det vil sige at få hvad du har behov for, i stedet for at nøjes med det du kunne tænke dig. Du vil finde styrken til at være den du er, og konflikte værdigt både med dig selv og andre, med de konsekvenser, der måtte opstå/krydse din vej frem over.

Du vil modtage indvielse i Reiki 3, som vil skærpe dine kreative egenskaber/sanser og tage dig hen dér, hvor det er dig, der sætter dagsordnen i dit liv og i din tilværelse.

Uddannelsens gennemførelse

Der er som udgangspunkt 2 holdstart om året. Holdene starter når der er tilmeldt 4 deltagere, da det er vigtigt at alle deltagerne er klar.

Holdene sætter sig selv på den måde, at dem der skal på uddannelsen af en eller anden årsag skal mødes. Årsagen er som oftest et fælles emne, som viser sig som uddannelsen skrider frem.

Der er to muligheder med hensyn til uddannelsesdage. Det kan enten blive et hverdagshold, som udgangspunkt torsdage, samt en enkel fredag eller et weekendhold på lørdage, samt en enkelt søndag.

Uddannelsesdagene ligger med 1 hel dag hver tredie uge og hele uddannelsen gennemføres over ca. 17 måneder.

Reikimester

Uddannelsen er obilgatorisk for at deltage og modtage indvielsen på reikimesteruddannelsen.

 

Tilmelding

Kontakt mig pr. mail eller telefon og få oplysning om hvordan du tilmelder dig.

 

 Kursusafgift

kr. 31.000,00

Med mulighed for delbetaling.

Ønsker du at forhåndsreservere en plads på uddannelsen og ikke betale det fulde beløb ved tilmelding, kan du indbetale kr. 2.000,- i depositum og vente med resten til 4 uger før start.
Reservationen sikrer plads på uddannelsen og beløbet vil indgå som en del af den samlede betaling for uddannelsen.
Afmelding: indtil 3 uger før uddannelsesstart refunderes 50 % af det indbetalte beløb og herefter gives ingen refusion.
Skulle holdstart mod forventning aflyses/udsættes refunderes det indbetalte beløb.

Bevis

Du vil modtage et bevis for fuldført uddannelse samt Reiki indvielser.