Sæt dit traume fri

//www.haandenpaahjertet.dk/da/wp-content/uploads/release-2.png

Traumer

Traumer kan være diffuse, nogle er gemt andre er glemt. Det handler om situationer der er opstået, hvor vi af en eller anden årsag ikke får sagt fra eller handlet på egne vegne.

Det kan være noget i vores barndom, eksempelvis noget der er blevet sagt, gjort eller ikke-gjort. Måske noget vi har set eller noget der er hændt vores nære, men som ikke er blevet udtalt eller sagt højt af forskellige årsager.

Det kan også være noget der er hændt i vores voksne liv: noget fysisk eller skuffelser, følelsen af uretfærdighed, håbløshed og lignende, som får os til at gentage forkerte valg som førte til traumet og vedholder det.

Traumet kan også være udtrykt fysisk. Eksempelvis ved længere tids utryghed i dit privat- og arbejdsliv, kan der opstå en nakke-, skulderspænding, smerter og lignende. Det vi måske ikke ved er, at ofte har vores fysiske smerter en forbindelse til vores følelser.

Tanker

Mange tænker: Min sociale arv kan der jo ikke ændres på, det er jo min oprindelse. Det vil jeg til dels give dem ret i og så alligevel ikke. For hvis traumet er en konsekvens af din oprindelse er det min erfaring at det kan aflades, så din sociale arv bliver en erfaring og ikke en følelsesmæssig bagage.

Det kan være mange ting og hvad som helst, måske ved du det, måske kan du ikke huske det eller hvad der førte til det. Men ofte tænker du måske, at så slemt var det nok ikke og der er mange der har det værre end mig.

Hvorfor vi tænker som vi gør, handler om at der er noget underliggende. Det kan være en skam, skyld eller anden utilstrækkelighed bag traumet. Når følelsen er større end dig, så er det sandsynligvis fordi at den er opstået i din opvækst, for der er alt nemlig større end dig.

Tankerne bag er ofte: Jamen, hvorfor gjorde jeg ikke mere, var det min skyld. Og hvis de får ret: at det måske var min egen skyld, så må jeg hellere holde det for mig selv.

Uanset hvad, så er traumet med til at forstyrre i din hverdag, i din følelsesmæssige navigation og dermed i dine valg, som du træffer omkring din egen opfattelse af dig og dine muligheder.

Traumer giver sig også tilkende ved tanker om situationer eller personer, som ikke er i nærheden af os nu eller måske end ikke er i live mere. Men, hvor følelserne og tankerne om personen eller situationen alligevel får os ud af balance i dag.

Det viser sig eksempelvis som dårligt selvværd, depression, stress, alt-for-mange-tanker, svært ved at sove, samt svækket immunforsvar og gentagende overskridelse af dine egne grænser.

Hvis du har det godt, vil du træffe gode beslutninger, der ikke bare handler om dig selv men også dine nære. Hvis du ikke har det godt, ja så kender du konsekvensen, som ofte er et valg, der handler om de andre, men det er dig der betaler prisen.

Forandringer

Har du modet, til at ændre på din nuværende situation?

Slippe den følelsesmæssige bagage fra din fortid?

FORANDRING AF DIT LIV FRA DESTRUKTIV TIL KONSTRUKTIV – SÅ DET GIVER MENING


Jeg tilbyder et 5 sessioners forløb, hvor vi finder kilden til de konsekvenser som du tumler med i din hverdag, aflader den og stabiliserer dig efterfølgende.


 

Dette vil skabe en forståelse, samt en frigørelse og dermed en lettere stemning inden i dig. Har du efterfølgende behov for mere, så lægger vi i fællesskab en plan, der passer ind i din hverdag.

Ovenstående forløb er afprøvet med stor succes for virksomheder, hvor medarbejderen og kollegaen hurtigt er tilbage på arbejdspladsen, hvor de eksempelvis er gået i stykker grundet stress, depression, dødsfald, skilsmisse og lign.

Jeg kan hjælpe dig til at åbne op for dine muligheder. Jeg har arbejdet med og udviklet traumeforløsende værktøjer i 15 år, som er meget effektive.

Klienter udtaler ofte, at de kan mærke en forskel ret hurtigt, nogle allerede efter første gang. Deres indre stemning ændrer sig og de får mod på forandringerne – uanset deres udfordringer.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om dine udfordringer og selvfølgelig spændende muligheder, som kunne være: at traumet bare ikke er der eller ikke forstyrrer dig mere.