Behandlingsgrundlag

Jeg benytter oftest en interpersonelterapeutisk vinkel, som handler om at rydde op i fortiden, med en kombination af samtaleterapi og kropsbehandling i mine vejledningsforløb. Det giver klienten muligheder og plads til ´selv´ at arbejde med nye måder at tænke på (kognitiv terapi) og handle på (adfærdsterapi). Det er dog altid tilpasset den enkelte persons behov. 

Min filosofi og erfaring omkring følelsesmæssige forandringer er, at kroppen husker hvad den af hjernen får besked på. Det kan eksempelvis være en situation, hvor vores grænser er blevet overskredet og hvor vi af en eller anden grund vælger ikke at vise svaghedstegn, men kroppen lagrer situationen i underbevidstheden. Vi glemmer situationen og går videre i vores liv og tænker måske kort, ”puha det var tæt på, men nu er jeg kommet videre.”

Der er dog sket det, at der er blevet sået et frø for en ubevidst indre dagsorden, hvor det handler om ikke at vise svaghedstegn og om hvordan vi bedst slipper af sted med det. Men efterhånden som vi kommer igennem livet vokser frøet, fordi vi igen og igen ubevist søger at få næring til - og bekræftelse af vores indre dagsorden. 

Vi laver de samme fejl i eksempelvis parforhold (møder partnere der til forveksling ligner den der forsagede det oprindelige overgreb eller svigt) og i relationer med kollegaer, venner og lignende. Det betyder at social arv og miljø er mere den skjulte end den visuelle drivfaktor og det er her, at indsigt er det vigtigste. 

Hvis du er opmærksom på hvor du kommer fra (årsagen til dine handlinger), så har du mulighed for at ændre på dit liv ved at træffe mere bevidste valg. Altså hvis du ved hvornår og hvad der gik galt, så er det nemmer at komme tilbage på et godt spor. For, hvis du ikke ved det - ikke kan se det, så eksisterer det ikke.

Man kan undre sig over hvorfor hesten løber tilbage til den brændende stald!

Men jeg er sikker på, at hvis den blev opmærksom på, at der er andre muligheder,

så ville den træffe et valg før den handlede.

Jeg håber at overstående giver et billede af den vejledningsform jeg står for. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en mere uddybende og nærmere dialog omkring forløb eller andet på telefon eller e-mail.